Het geluid van Zeeland

Één van mijn eigen projecten is Het geluid van Zeeland.

Het geluid van Zeeland is een verzameling van kenmerkende geluiden en soundscapes die typerend zijn voor Zeeland. De geluiden worden gepubliceerd op een weblog hetgeluidvanzeeland.nl en op de soundmap geluidenkaartvanzeeland.nl 

De soundscapes zijn onder verdeeld in verschillende categoriën. Tezamen vormen deze geluiden een soort akoestische identiteit van Zeeland.

Er is vanuit de media veel interesse voor dit project. Zowel van regionale, nationale en internationale pers zijn diverse artikelen en uitzendingen verschenen die aandacht hebben besteed aan Het geluid van Zeeland.

Bij dit project komen geluidstechniek en webdesign bij elkaar. De geluiden worden opgenomen met hoogwaardige apparatuur, nabewerkt en gepubliceerd op de verschillende websites.

diver

Bekijk het item over Het geluid van Zeeland op Omroep Zeeland:

hetgeluidvanzeeland.nl