dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

Dialoognetwerk Schouwen Duiveland heeft als missie mensen en organisaties op Schouwen-Duiveland enthousiast maken voor de dialoog als middel om de kwaliteit van werken, wonen en leven te verbeteren en elkaar te stimuleren dit in de eigen praktijk van alledag verder inhoud en vorm te geven.

Zij doen dit door het organiseren van ontmoetingen tussen bewoners en organisaties, en één keer per jaar het organiseren van de week van de dialoog.

Hun website en nieuwsbrief zijn een belangrijk middel wat ingezet wordt voor communicatie, informatie voorziening, verslaglegging en archivering.

diver
dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl